Autizmus - információs és segítő helyekre irányító honlap
érintett szülők és szakemberek számára


Autizmus spektrum
Tünetek, okok
Diagnózis
Szakirodalom
Olvasnivaló
Linkek
Intézmények
Szervezetek
Linkek

Fejlesztési lehetőségek
Módszerek
Terápiák


Gyakori kérdések
Kapcsolat
KépzésekA son-rise programról

A gyermekszerető foglalkozás
(Megjelent az Esőember című folyóiratban)


Különleges kísérlet gyermek, fiatal és felnőtt autisták (Kanner és Asperger) érzékelési zavarban, fejlődési elmaradásban, hiperaktivitásban, triszomniában és magatartási zavarokban szenvedők számára. Egy otthon végezhető szeretetteljes program, amely a különleges gyermek szerető elfogadásán alapul. Általa nemcsak a gyermek, hanem az egész család élete megváltozik.

Egy különleges gyermek: sorscsapás vagy kihívás? Egy ilyesfajta diagnózis, mint autizmus vagy fejlődési rendellenesség borzasztó csapásként érheti az embert, és akár a gyermeke iránti örömet is elveszítheti ekkor. Ez egyike azoknak a nehézségeknek, amelyeket szívesen elkerülnénk az életben, de ami mégis keresztezi életutunkat. Sok ember érez ilyen szituációban meglehetős stresszt, és a felmerülő gondokat alig tudja feldolgozni. Mások ellenben megpróbálják a dolgot úgy, ahogy túlélni.
Keveseknek az is sikerül, hogy a szituációból kiindulva olyan akciókat formáljanak, amelyek lehetővé teszik számukra a helyzetnek kihívásként való elfogadását. A son-rise program egy olyan látószöget ad, amelynek segítségével lehetőséget kapunk a régi sémák elvetésére és a "megváltozott körülmények" között  új bátorsággal lépünk fel ellenük. Az lesz boldog, aki tesz érte valamit, nem az, aki csak tétlenül várakozik.

A son-rise program

Amikor az amerikai Barry Neil Kaufman és felesége megtudta, hogy fiuk, Raun autista, szembeszegülve a szakértők ellenkező véleményével, nem tekintette a gyermek állapotát reménytelennek. Kidolgoztak otthon fiuk számára egy remek fejlesztő programot, amelyet később son-rise programnak neveztek el. Ennek segítségével elérték azt, amit mindenki lehetetlennek tartott: új életet adtak gyermeküknek. Néhány év múlva megszabadult autizmusától.

Azóta Kaufmanék az általuk létrehozott Option Intézetben számos szülőnek segítettek meghökkentő sikerrel, különleges gyermekeik életének jó irányú fordulatot adni. A son-rise program az Option módszeren alapulva egy ottnon végezhető gyermekszerető foglalkozás, amelyet a szülők maguk végezhetnek. Előzetes ismeretekre nincs szükség, az alkalmazott technikák meghökkentően egyszerűek. Legfontosabb eleme egy szerető, elfogadó magatartás bármely gyermek iránt. Egy ingerszegény szobában (az igen-szobában) játszunk a gyermekkel, egy "egy az egyhez" viszonylatban, ezáltal a gyermek bizalmat nyer az emberek iránt, és látja, hatással tud lenni az ő számára oly gyakran zűrzavaros világra. Együtt kapaszkodunk a csillagok felé, és nem tudjuk, hogy végül a gyermekkel együtt fogunk-e földet érni. De már maga az út, amelyen együttesen elindulunk, ösztönző és gazdagító, a játékok és szórakozások nagy ünnepe.

Az Option-módszer alapelve, hogy érzéseinket és reagálásainkat mi magunk határozzuk meg. Minden érzésünk a meggyőződésünkön alapul. ezekkel a meggyőződésekkel általában nem vagyunk tisztában. Ám ezeken lehet változtatni. Ha elhatározzuk, hogy búcsút mondunk azoknak a meggyőződéseinknek, amelyek szerencsétlenné, haragossá, szomorúvá, félénkké tesznek bennünket, teljesen közvetlenül és tudatosan a boldogság mellett döntünk. Ahogy már korábban is mondtuk, boldog az tud lenni, aki nem passzívan vár arra, hogy a boldogság rátalál.

Kinek alkalmas a son-rise program? Alapvetően bármilyen korú autista és autisztikus magatartású fiúknak és lányoknak, ezenkívül minden olyan gyermeknek, aki különleges bánásmódra szorul, például fejlődési zavarban szenved, illetve szellemileg vagy fizikailag sérült.

Az alapfeltételek

Szerető, elfogadó magatartás: A son-rise program alapeleme az elfogadó, el nem ítélő magatartás. Ez azt jelenti, hogy a gyermek egyetlenegy magatartásformáját sem lehet elutasítani, mert azt tételezzük fel, hogy a gyermek a lehetőségeihez képest a legjobbat teszi. Feltétlen szeretetünkkel kell találkoznia, és ezt az elfogadó szeretetünket a gyermek hajszálpontosan érzékelni is fogja. Ezáltal a résztvevők között olyan erőssé, különlegessé és izgatóvá válik a kapcsolat,hogy általa a gyermek egyre többet akar tudni a vele kapcsolatba lépő személyről és a világról.

A szülők kompetenciája: Senki sem ismeri annyira a gyermeket, mint a saját szülei, bár a szekemberek egy része ennek ellenkezőjéről van meggyőződve. De ezek a szakemberek maximum egy pár órát látják csak a gyermeket, és még ez idő alatt is meg kell osztani a figyelmüket a gyermek és szülei között. Ezzel  ellentétben a szülői szeretet, figyelem és gondoskodás egy életre szól. Ennél fogva a szülő szerepe a gyermek világában egyszeri és megismételhetetlen. A szülők bízó, tartósan támogató szeretete adja a gyermeknek az ideális tanulási környezetet.

A gyermek mint tanár: A játék- vagy igen-szobában megcserélődnek a szerepek. A gyermek diktál. Jóllehet, arra akarjuk rávenni, hogy valami mással, valami újjal próbálkozzon a gyermek, először át kell adni neki a választás jogát. Amit ő kigondol és megszab, azt kell lelkesen vele együtt csinálni. Még azoktól a gyermekektől is, akik nem, vagy nem nagyon tűnnek közreműködőnek, meg lehet tanulni, mi foglalkoztatja őket, ha nyitott szellemiséggel és pontosan figyeljük. Soha nem szabad nyomást gyakorolni a gyermekre, de mindig meg kell adni a lehetőséget önmaga fejlesztésére. Tudatni kell vele, hogy jó dolog a tanulás. Szerető módon kell közölni, hogy jó az, amit csinál. Logikusnak látszik, hogy a gyermek ilyen módon egyre több önbizalmat nyer, vagy egyre több szemkontaktusra képes, és egyre gyorsabban motiválható még több felfedezésre.

Önkéntesek: Minél több ideig foglalkoznak egy gyermekkel a son-rise program szerint, annál nagyobb lesz a siker. Szükség lesz önkéntesekre, akik támogatják a családot. Ezeknek az önkénteseknek szintén elfogadóan és szeretettel kell a gyermekkel együttműködniük, illetve irányítaniuk őt. A tapasztalat azt mutatja, hogy az önkéntes segítőknek fantasztikus tapasztalatot adhat az, ha hetente néhány órát egy szerető és elfogadó kapcsolatban játszanak egy gyermekkel. Számukra nagyszerű lehetőség, hogy erről a gyermekről és egyszersmind önmagukról is sokat tanulhassanak. Ez az ember létezésének legjobb és legmelegebb érzelmeit hozza magával. Az önkéntesek többnyire hűek és lelkesek, némelyek életre szóló barátokká válnak.

A szeretet csodája - Son Rise 1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. 10.  11.  12. rész  A film megtekinthető a youtube-on.

Option Institute and Fellowship 2080
South Undermountain Road, Sheffield,
MA 01257-9643 USA, Telefon: (001)413-29-2100
Fax: (001)413-229-8931
Weboldal: www.option.org
Kapcsolattartó: Jonathan Levy

A Son-Rise módszer Magyaroszágon.
Rtl-klubbeli és egyéb riportok nyomán érdemes meghallgatni az előadásokat és utánajárni a témának az angol weboldalakon:

Autism - Full recovery with the Son Rise program. (angolul)
http://www.youtube.com/watch?v=swRBOlPKsX8


http://www.son-rise.org/
http://www.bbbautism.com/options.htm
http://www.geocities.com/luznmymind2/autism3.html
http://www.autismcenter.com/autism02.html