Integratív  Association
Pszichoterápiás INTEGRATÍV HÍRMONDÓ for Integrative
Egyesület Psychotherapy

 
Dr Daubner Béla: Ego state therapy 
(részlet)

 
  "John és Helen Watkins írta le először ezt a figyelemre méltó feltáró technikát. Leírásuk nagymértékben hasonlít a Gestalt és a TA módszereihez, de teoretikusan Federn írásaira alapozódik, aki először írta le az én-állapotokat (ego state). Federn felismerte, hogy a személyiség nem csak egyszerűen az érzékelés, a kogníciók és az érzelmek, indulatok összessége,, hanem ezek egységekbe szerveződnek, amelyeket "ego state"-eknek nevezett el. Federn felülbírálta Freud libido koncepcióját, és az "object kathexis" és "ego kathexis" kettős energiájával helyettesítette azt. Watkinsék szerint az ego-állapot mindazon viselkedések, érzékelések és élmények összességéből áll, amelyeket néhány általános elv összeköt, és amely elhatárolódik más ego-állapotoktól. A kognitive eltérő ego-állapotok és azok, amelyek ellentétes célokkal bírnak, konfliktusba kerülhetnek egymással. A legtöbb emberben ezek a konfliktusok rejtve maradnak, de szorongásban, depresszióban, vagy akár evészavarban manifesztálódhatnak.
    Amikor az egyik ego-állapot "ego kathexis" természetű energiával telítődik, más ego-állapotok pedig "object kathexis" természetű energiával telítődnek, gyakran létrejönnek a disszociatív betegségek, vagy akár az MPD (többszörös személyiség) is, ha a határok a különböző ego-állapotok között relatíve rigidek vagy átjárhatatlanok. Watkinsék szerint az ego-állapotok három fő formában fejlődhetnek ki: szokványos differenciálódás, fontos referencia személyek introjekciója, és traumára adott válasz formájában. A szokványos differenciálódás során a gyermek adaptív ego-állapotokat fejleszt ki, hogy sikeresen megfeleljen a szülői, iskolai, kortárs csoporti elvárásoknak. Ezen ego-állapotok határai flexibilisek és áteresztők.
Amikor a gyermek introjektálja a fontos referencia személyeket, és azok ego kathexis energiával telítődnek, akkor azok szerepekké válnak; míg azok, amelyek object kathexis energiával telítődnek, belső tárgyakká válnak, amelyekkel kapcsolódnia és reagálnia kell. Például, ha a gyermek egy büntető szülőt introjektál, ez az ego-állapot (internalizált tárgy) úgy büntetheti a gyermeket, mint azt az eredeti szülő tette, és ettől depresszióssá válhat, vagy más szimptómát fejleszthet ki. Ha egy ilyen introjektált ego-állapot ego kathex energiával telik fel, az egyén belsőleg nem szenved, csak saját gyermekeivel bánik hasonlóan, mert szereppé vált benne az introjektált szülő. Természetesen, ha ez a büntető ego-állapot nyíltan megnyilvánul, önbüntető viselkedéseket hozhat létre. Amikor a gyermek egy megsemmisítő traumával, elutasításssal,semmibevevéssel, vagy súlyos bántalmazással találkozik, disszociál, és selfjének bizonyos részeitől visszavonja az ego-kathex energiákat az életben maradás érdekében. Ezeket a self részeket újra energetizálhatja object kathex energiákkal, és létrehozhat egy imaginált belső barátot, hogy az segítse a traumával való küzdelmét. Ez az ego-állapot elfojtódhat, amikor a veszély megszűnik, de újra aktiválódhat a következő stressz vagy konfliktus által, talán még súlyosabb formában.
Watkinsék természetesnek tartják, hogy hipnózisban, vagy más, tradícionálisabb terápiában a regresszió újra aktivizálja a páciens által regresszióval elért életkor ego-állapotait, és így az ego-állapoton belüli információk és érzések hozzáférhetővé válnak a tanulmámnyozás és a következményes változás számára. Annak ellenére, hogy az ego-állapot a páciens személyiségének csak egy kis szeletét reprezentálja, mégis úgy tűnhet, mintha egy elkülönült személyiség lenne, amely a páciensen belül lakik.
    Valójában úgy tűnhet, mintha mindannyian többszörös személyiségűek lennénk, egy nagyon fontos különbséggel. Egy igazi többszörös személyiségnél a határok annyira átjárhatatlanok, hogy egy ego-állapot cselekedhet olyan módon, hogy a másik ego-állapot nem képes azt tudatosítani.
Legtöbbünk azonban , ha cselekszik is olyat, aminek értelmét nem érti, tudatában van ennek a cselekvésnek teljes személyiségével..."
A cikk folytatásában a szerző leírja az ego state terápia menetét, a terapeuták által szem előtt tartandó szempontokat, a várható nehézségeket, valamint közli egy ego state terápia jegyzőkönyvét.

 
Kunsági Andrea főoldal IPE főoldal Integratív Hírmondó Hipnózis főoldal