Dr. Kunsági Andrea
 
 

Publikációs lista

Publikációk (szakkönyvek, szakcikkek, tanulmányok, konferenciaelőadások)          
               
 

          A kommunikáció, a tudásátadás és a támogatás szerepe a társadalmi vállalkozások sikerében, Pszichológia és menedzsment – Fenntartható vállalkozások: tévutak és sikeres megoldások szekció, MTA Sylff nemzetközi                             konferencia, MTA, Budapest - Szigetmonostor2017. szeptember 8-9. http://prezi.com/bjgrlglxgmz4/?utm_campaign=share

        A segítők segítői – A kommunikáció, a tudásátadás és a támogatás szerepe a társadalmi vállalkozások sikerében, Magyar Tudomány 2017. megjelenés alatt             

          Happiness, pleasure and sensation seeking behavior – drugs, twitting with connections and consumer services, International Interdisciplinary Conference on Consumption – Experiences and Perspectives in Central European                     Context, 23-24 March, Pécs (nemzetközi konferencia előadás) http://prezi.com/_-hwh9ev58yk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

          Boldogságunk, avagy a szolgáltatásmarketing jövője, Marketing & Menedzsment vagy Vezetéstudomány (megjelenésre vár) MTA Marketing Disputa 2016. Marketing Évkönyv recenzió

          Encompassed by Brands - Brands on the World Wide Web,  Gazdasági élet és Társadalom, 2014, WSUF, Budapest

          A férfi identitás alakulása -  Csábítások a férfivá érés útján, "Férfias játékok" Kreatív Konferencia,  Budapest, 2013. nov. 8.

          Elsőéves kereskedelem és marketing szakos hallgatók véleménye a kreativitásról. (Szerzőtársak: Papp-Váry Árpád - Rekettye Gábor) Absztraktfüzet és CD-ROM. „Coopetition – verseny és együttműködés a                         marketingben!” MOK 2012. Miskolc

        A kreatív gondolkodás szerepe a marketingoktatásban.
(2012-2013): (Szerzőtársak: Rekettye Gábor −Papp-Váry Árpád) Redigit: Jolán Róka. Annales Tomus IV-V. KIT Kft., Budapest.                     303-308.o

          Elsőéves kereskedelem és marketing szakos hallgatók véleménye a kreativitásról. MOK 2012. Konferencia, Miskolc  (Szerzőtársak: Papp-Váry Árpád–ifj. Rekettye Gábor)

          Kreatív gondolkodás a marketingben – egy új tantárgy tapasztalatai MOK 2012. Konferencia, Miskolc  (Szerzőtársak: Papp-Váry Árpád és ifj. Rekettye Gábor)

          Boldogság és elégedettség - interdiszciplináris kutatások, MOK Konferencia, Pécs, 2011.         
   
          Összefüggések és marketingeszközök a válság, az élethosszig tartó tanulás és a kapunyitási pánik kezelésére. Annales 2011, BKF, Budapest (Szerzőtárs: Juhász Kitti)

          Ifjúsági korszakváltás, kapunyitási pánik = marketing stratégiaváltás?,  MOK Konferencia, Budapest, 2010.  (Szerzőtárs: Juhász Kitti)

          Esetjátékok a marketingoktatásban,  MOK Konferencia, Kaposvár, 2009. (Szerzőtárs: Varsányi Judit) In: „Új marketing kihívások a 21. században – Fenntartható fogyasztás”, a Magyar Marketing Szövetség
                Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciája, Kaposvár, 2009. augusztus 25-26., Absztraktfüzet és CD-ROM

          A depresszió elmélete és integratív pszichoterápiája. Szakdolgozat. DEOEC-DE, Debrecen, 2006.

          Az Integratív Gyermek Pszichoterápia bemutatása: Beszélgetés a szülőcsoportról - workshop (Szerzőtárs: Szamosi Éva),
              az Integratív Pszichoterápiás Egyesület éves konferenciája  2003.  november 16.

          Mikor és miért  észlelik a fogyasztók a márkát  személyiségként? - vizsgálatok egyetemisták körében, Marketing &
              Menedzsment, 2003. (Szerzőtársak: Hofmeister Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes)

          Brand personality in different cultural settings. Academy of Marketing University Nothingam. Annual Conference
              2002.06.03.-05. Proceedings CD. (Szerzőtársak: Hofmeister Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes)
 
          A márkaválasztás háttere - márkaszemélyiség alapú közelítések. Kreatív, 2000. december

Kísérlet a márkaszemélyiség alapú marketingkutatások magyarországi megalapozására. Marketing & Menedzsment, 2000/3 (Szerzőtársak: Bauer András - Agárdi Irma)

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Disszertáció Tézisei. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Disszertáció. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

The Background of Brand Choice - Applicability of Personality Theories in the Research of Consumer Behavior. Ph.D. Theses. BUES, 1999.

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Tézisjavaslatok. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

A márkaválasztás mérésének személyiségelemzésen alapuló közelítése, Sopron Marketing Konferencia, 1998. október 30. Szerzőtárs: Bauer András

Holtomiglan - holtodiglan... (Relationship Marketing) VEZETÉSTUDOMÁNY 1996/5. Szerzőtárs: Mitró Katalin

Életciklusváltás - krízis - marketingakciók. MARKETING 1996/5.

Gyermekcipőben, avagy a márkahűség gyanútlan rongálása a babacikkpiacon. MARKETING & Menedzsment 1996/2.

Hogyan láttassuk termékünket a fogyasztóval? VEZETÉSTUDOMÁNY, 1995/6.

Miért nem jut pénz a sikerre? MARKETING, 1994/2. szám

A percepció szerepe a fogyasztói magatartásban. Kézirat. BKE, Budapest, 1994.

Arculat mint a marketing stratégia bástyája. MARKETING, 1993/1. szám. Szerzőtársak: Varsányi Judit, Joó Ferenc

Adalékok a vállalati marketing- és humánstratégiához. Menedzserképző tananyag a Budapesti Közlekedési Vállalat középvezetői számára. Kézirat. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1992.

A szülők játékválasztása és az ezt meghatározó környezeti tényezők összefüggései. Szakdolgozat. ELTE BTK, 1992. szeptember

Szorongásvizsgálat vidéken és városban. Évfolyamdolgozat. Szerzőtárs: Tölgyessy Zsuzsa. ELTE BTK, 1988. május
 
 

 
Budapest, 2017.                                   vissza a főoldalra