Dr. Kunsági Andrea
Klinikai szakpszichológus,
Főiskolai docens

Szakmai pályafutás
Nyelvismeret, nyelvvizsgák
Speciális szakértelem, ismeretek, tapasztalatok
Elnyert pályázatok, ösztöndíjak
Cégreferenciák
Publikációk 

Önéletrajz


Végzettség: Egyetem, főiskola, szakiskola:
Oklevél kelte:
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus DEOEC és DE Pszichológiai Intézet
2006, Debrecen
Gazdálkodástudományi Ph.D. tudományos fokozat BKÁE Posztgraduális Kar
2000, Budapest
Pszichológus ELTE Bölcsészettudományi Kar 1993, Budapest

Szakmai pályafutás:
    2019          Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán Emberi Erőforrások szakvezető
    2014- 2016 Wekerle Business School Commerce and Marketing Programme Director
    2013- 2017 Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán Kereskedelem és Marketing szakvezető
    2013          BGF Külkereskedelmi Karán Fogyasztás pszichológiája kurzus vezetése a Marketing Mesterképzésben
    2012-        Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán főiskolai docensi státusz
    2012         BKF Marketing Intézet - Nemzetközi marketing kurzus és Médiatervezés szeminárium vezetése
    2011         Komplex Művészetterápia képzés - LEA-Katarzisz Művészetlélektani Intézet - SOTE 
    2011         BKF Marketing Intézet - Marketing alapok kurzus és Kreativív gondolkodás a marketingben workshop vezetése
 
   2010         BKF Marketing Intézet - Nemzetközi marketing, Kapcsolati marketing  kurzus vezetése, Médiatervezés és Nemzetközi
                     
marketingkommunikáció szeminárium vezetése
    2009         BKF Marketing Intézet - Reklámpszichológia és Nemzetközi marketingkommunikáció szeminárium vezetése, BKF
                     
Viselkedéstudományi Intézet - Lakossági tájékoztatás és ügyfélszolgálat szeminárium vezetése
    2009-        KMPZT - Művésztovábbképző  (www.kovacsmagda.t-online.hu)
    2008         BKF Marketing Intézet - Nemzetközi marketing kurzus és Lakossági szolgáltatások, ügyfélszolgálat szeminárium vezetése

    2008-2012 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán főiskolai docensi státusz
    2008         Scio Biorezonancia Quantum alapfokú képzés - Nelson program
    2007         EEG-biofeedback képzés - a Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél
    2007         Hamer-féle új germán medicina képzés (www.kunsagi.com/hipnozis/kepzes.htm)
    2007         Ingatlanközvetítő és értékbecslő - képzés az Alfa Kapos Képző Központban, vizsga a Füti Omegánál (52 3439 02)
    2007         Tavaszi Szél Ingatlan - az  
iroda menedzselése, marketingje, honlapjának szerkesztése (www.tavasziszel.hu)
    2006- 2011 IGYP - Integratív Gyerekterapeuta képzés - Integratív Pszichoterápiás Egyesület
    2006-2009 Kovács Magda Polgári Zenetanodája - Alapfokú Művészetoktatás Ének tanszak - előadóművész
    2006         Royalwell Online Ingatlanakadémia ingatlanbefektető kurzusai
    2006         Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakdolgozat benyújtása és védése, szakvizsga, Debrecen
    2004         Rövid dinamikus esettanulmányok védése és záróvizsga az  OPNI Tündérhegyi pszichoterapeuta képzésén
    2003         BKÁE International Study Center: Internet Business & Marketing kurzusán előadás, szakmai koordinálás

    2002-        A Tavaszi Szél Kft. ügyvezetője
    2002-2008 BKÁE E-business Kutatóközpont adjunktusi státusz
    2002         Tréning vezetése az Axel Springer Budapest Kft. munkatársai számára
    2002-2006 Klinikai Szakpszichológus képzés a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségügyi Centrumában
    2001         A Fine Art Tours utazási iroda online szállodafoglalási rendszerének szerkesztése (www.hotelreservation.hu)
    2001         A www.hipnozis.hu szakmai honlap társszerkesztése Kőtörő Emesével
    2001         Mélyinterjúzás és tanulmány készítése az AULA KIADÓ marketing stratégiájához
    2001-2002 Szemináriumvezetés és előadás Márkamenedzsment és Fogyasztói magatartás tárgyakban
    2000         Ph.D. Disszertáció benyújtása és védése
    2000         BKÁE Marketing Tanszék: Személyiségelméletek - Márkaszemélyiség előadás a szakközgazdász képzésben
    2000         BKÁE Marketing Tanszék: Márkamenedzsment előadás a szakközgazdász képzésben
    2000         Internet tanácsadás és honlapkészítés:
                    saját referencia-honlap (www.kunsagi.com),
                    a Fine Art Tours utazási iroda honlapja (www.finearttours.com)
    2000-2004 Analitikusan orientált pszichoterapeuta képzés az OPNI Tündérhegyi Pszichoszomatikus
                    és Pszichoterápiás Osztályán
    1999         Társközvetítő iroda és pszichológiai segítségnyújtó - hipnoterápiás rendelő megnyitása
    1999         Ph.D. Tézisjavaslatok védése
    1997-98    Márkaválasztási kutatás az FKFP pályázati szerződése szerint (témavezető: Bauer András)
    1997-98    MTA Sasakawa Alapítvány ösztöndíja
    1997         BKE Marketing tanszék: Reklámlélektan szemináriumvezetés
    1997         BKE Marketing tanszék Marketing szemináriumvezetés és Fogyasztói magatartás előadás
    1996         BKE Marketing Tanszék Szakszemináriumvezetés Márkaválasztás témában
    1996-2004 Hipnoterapeuta képzés az Integratív Pszichoterápiás Egyesületben
    1996-        BKE Marketing Tanszék egyetemi tanársegédi státusz
    1993-96    BKE Marketing tanszék: Ph.D. ösztöndíjas státusz
    1996         BKE, Posztgraduális Kar: Piackutatás előadás és szemináriumvezetés jogász-közgazdász hallgatóknak
    1996         Európai Üzleti Polytechnikum: Marketing kurzus vezetése
    1995-        GYES
    1995-        Márkaválasztás szakirodalom-kutatás
    1994-95    Kossuth Lajos Közg.Szakközépiskola: Marketing és reklám szakképzés vezetése
    1994         BKE, Posztgraduális Kar: Marketing előadás és szemináriumvezetés mérnök-közgazdász hallgatóknak
    1994         LSI Oktatóközpont: Személyiségfejlesztő és munkavállalási tréning vezetése
    1994         KOTK: Szakképzési tematika összeállítása
    1993-94    BKE Marketing tanszék: Marketing szemináriumvezetés
    1993-94    BKE Marketing tanszék: Fogyasztói magatartás témában előadás, szemináriumvezetés
    1993         KOTK: Reklámlélektan és Fogyasztói magatartás kurzus vezetése
    1992         BKE Vezetőképző Intézet: előadások és tananyagok összeállítása
                    "Menedzserképzés, Marketing és Marketing   kommunikáció", továbbá "Humánstratégia"
                    témákban;cégreklám-menedzselési előadások (BKV)
    1992-93    OngroMan Menedzserképző Kft, Kazincbarcika: előadások és tananyag "Menedzserképzés és Marketing",
                    továbbá "Humánstratégia" témákban: a cég arculat- és reklámtervezése; médiakutatás,reklám-hatásvizsgálat
    1992        "Autókalauz" c. kiadvány szerkesztése, menedzselése
    1991        Reklámszervezés a TV, Rádió és az írott sajtó részére -
                    Menedzser Magazin (TV 1) - "Év Menedzsere" választás - Reklámszervezés, szponzorálás menedzselése, stb.
                    - szaknévsorok


Nyelvismeret, nyelvvizsgák:

   angol szakmai anyaggal bővített középfok
   orosz alapfok
   latin érettségi

Speciális szakértelem, ismeretek, tapasztalatok:

Játékpszichológia
Művészetterápia
A motiváció lélektana
A vezetőkiválasztás pszichológiája
Társközvetítés
Autogén tréning
Hipnoterápia
Integratív pszichoterápia
Agykontroll
Gordon-féle hatékonyságfejlesztés
Marketing eszköztár, marketing- és reklámpszichológia
Fogyasztói magatartás
Márkamenedzsment
Nemzetközi marketing
Ingatlanközvetítés, értékbecslés
Ingatlanbefektetés
Elnyert pályázatok, ösztöndíjak:
2000-2001 OTKA:    A márkaszemélyiségek, márkaimázsok alakulása és hatása a márkaválasztási döntésekre a magyar fogyasztói piacon - különös tekintettel a kultúra és az értékek közvetítő szerepére (témavezető: Hofmeister Tóth Ágnes)
1997-1998 FKFP:    A márkaválasztás háttere (témavezető: Bauer András)
1998:                      MTA - Sasakawa Alapítvány SYLFF (Japán) egyéves kutatói ösztöndíja
1997:                      MTA - Sasakawa Alapítvány SYLFF (Japán) egyéves kutatói ösztöndíja
1993-1996:             MKM Ph.D ösztöndíja
Szövetségi tagság:
Az  MTA köztestületi tagsága
Tagság az Integratív Pszichoterápiás Egyesületben
Tagság a Marketing Oktatók Klubjá-ban
Oktatási  tevékenység:
BKF Marketing Intézet: Nemzetközi marketing, Kapcsolati marketing, Marketing alapok, Nemzetközi marketingkommunikáció, Reklámpszichológia, Kreatív gondolkodás a marketingben, Médiatervezés és Lakossági szolgáltatások és ügyfélszolgálat kurzus vezetése, előadások, szemináriumok

BKÁE International Study Center: Internet Business & Marketing kurzusán előadás, szakmai koordinálás - E-business      Kutatóközpont

BKE Marketing tanszék: Fogyasztói magatartás, Reklámlélektan, Piackutatás, Márkamenedzsment és Marketing tárgyban előadás, szemináriumvezetés, Márkaválasztás témában szakszeminárium vezetése

KOTK: Reklámlélektan kurzus vezetése

LSI Oktatóközpont: Személyiségfejlesztő tréning vezetése

BKE Vezetőképző Intézet: menedzserképzési előadások és tananyagok összeállítása (BKV)

OngroMan Menedzserképző Kft. Kazincbarcika: előadások és tananyag "Menedzserképzés és Marketing", továbbá "Humánstratégia" témákba

Cégreferenciák:
Tréning vezetése az Axel Springer Budapest Kft. munkatársai számára, 2002.
Mélyinterjúzás és tanulmány készítése az AULA KIADÓ marketing stratégiájához, 2001.
Tréning vezetése Tatár menedzsereknek 1992, Ongroman Menedzserképző
OngroMan Menedzserképző Kft.: közreműködés team munkában arculat- és reklámtervezésben. Kazincbarcika, 1992-93.
"Autókalauz" kiadvány szerkesztése bizottság keretében. Jaguár Kiadói Kft. Budapest, 1992.
"Szaknévsor" kiadványban reklámszervezői közreműködés. Jaguár Kiadói Kft., Budapest, 1992.
Az "Év Menedzsere" választás szervezése. Magyar Televízió, MTV 1. Új Képújság Kft. - Jaguár Kft. - Hírszervíz, 1991.
Publikációk (szakkönyvek, szakcikkek, tanulmányok, konferenciaelőadások

A KOMMUNIKÁCIÓ, A TUDÁSÁTADÁS ÉS A TÁMOGATÁS SZEREPE A TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK SIKERÉBEN,https://mersz.hu/hivatkozas/matud_160#matud_160 (szakkcikk) Magyar Tudomány MTA, 2018/3 Tematikus szám: A fenntarthatóság társadalomtudományi megközelítésben

Márkaszemélyiség kutatásoktól a társadalmi vállalkozásokig - Hofmeister 70 tudományos konferencia előadás Corvinus Egyetem 2018. január 17.

Happiness, pleasure and sensation seeking behavior – drugs, twitting with connections and consumer services, International Interdisciplinary Conference on Consumption – Experiences and Perspectives in Central European Context, 23-24 March, Pécs (nemzetközi konferencia előadás)
http://prezi.com/_-hwh9ev58yk/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Pszichológia és menedzsment – kommunikációs és humán-ökölógiai összefüggések, MTA Sylff nemzetközi konferencia panel vezetése, Segítők segítői - MTA, Budapest, 2017. szeptember 8-9. (konferencia előadás)

Boldogságunk, avagy a szolgáltatásmarketing jövője, MTA Marketing Disputa 2016. Marketing Évkönyv Vitaülés recenzió (egyéb alkotás előadás)
https://emok.hu/hirek-aktualitasok/tudomanyos-hirek/124-beszamolo-a-marketingtudomanyi-disputa-evkoenyv-vitaueleserol

<>Kunsági Andrea (2014): Encompassed by Brands – Brands ont he World Wide Web, Gazdasági élet és Társadalom, WSUF, Budapest

Encompassed by Brands - Brands on the World Wide Web,  Gazdasági élet és Társadalom, 2014, WSUF, Budapest

Kunsági Andrea–Papp-Váry Árpád Ferenc–ifj. Rekettye Gábor (2013): Understanding Students’ Views on Creativity – Results of a Research Conducted with First Year Marketing Students at BKF. In: Peric J. (szerk.): 23rd CROMAR Congress – Marketing in a Dynamic Environment – Academic and Practical Insights: Book of Abstracts. Lovran, Horvátország, 3013. 10. 24-26. Rijeka: Croatian Marketing Association, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2013, p. 31. ISBN 978-953-7842-16-1

Kunsági Andrea–Papp-Váry Árpád Ferenc–ifj. Rekettye Gábor (2013): Understanding Students’ Views on Creativity – Results of a Research Conducted with First Year Marketing Students at BKF. In: Grbac B.–Loncaric D.–Dlacic J. (szerk.): 23rd CROMAR Congress – Marketing in a Dynamic Environment – Academic and Practical Insights: Conference Proceedings, 717 p. Lovran, Horvátország, 3013. 10. 24-26. Rijeka: Croatian Marketing Association, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2013, pp. 677-687. ISBN 978-953-7842-18-5

Elsőéves kereskedelem és marketing szakos hallgatók véleménye a kreativitásról. Előadás, absztraktfüzet és CD-Rom a MOK 2012. Konferencián (Szerzőtárs: Papp-Váry Árpád és ifj. Rekettye Gábor) 

Kreatív gondolkodás a marketingben – egy új tantárgy tapasztalatai. Előadás, absztraktfüzet és CD-Rom a MOK 2012. Konferencián (Szerzőtárs: Papp-Váry Árpád és ifj. Rekettye Gábor)

A kreatív gondolkodás szerepe a marketingoktatásban.(2012-2013): (Szerzőtársak: Rekettye Gábor −Papp-Váry Árpád) Redigit: Jolán Róka. Annales Tomus IV-V. KIT Kft., Budapest. 303-308.o

A férfi identitás alakulása -  Csábítások a férfivá érés útján, "Férfias játékok" Kreatív Konferencia,  Budapest, 2013. nov. 8.

Boldogság és elégedettség - interdiszciplináris kutatások. Konferencia-előadás és CD, Marketing Oktatók Klubja 17. konferenciája, Felelős marketing. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2011.

Összefüggések és marketingeszközök a válság, az élethosszig tartó tanulás, és a kapunyitási pánik kezelésére. Annales 2011, BKF, Budapest. (Szerzőtárs: Juhász Kitti)

Ifjúsági korszakváltás, kapunyitási pánik = marketing stratégiaváltás?,  MOK Konferencia, Budapest, 2010.  (Szerzőtárs: Juhász Kitti)

Esetjátékok a marketingoktatásban,  MOK Konferencia, Kaposvár, 2009. (Szerzőtárs: Varsányi Judit) In: „Új marketing kihívások a 21. században – Fenntartható fogyasztás”, a   Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciája, Kaposvár, 2009. augusztus 25-26., Absztraktfüzet és CD-ROM

A depresszió elmélete és integratív pszichoterápiája. Szakdolgozat. DEOEC-DE, Debrecen, 2006.

Az Integratív Gyermek Pszichoterápia bemutatása: Beszélgetés a szülőcsoportról - workshop (Szerzőtárs: Szamosi Éva), az Integratív Pszichoterápiás Egyesület éves konferenciája  2003.  november 16.

Mikor és miért észlelik a fogyasztók a márkát személyiségként? - vizsgálatok egyetemisták körében, Marketing Marketing &
Menedzsment, (Szerzőtársak: Hofmeister Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes)

Brand personality in different cultural settings. Academy of Marketing University Nothingam. Annual Conference
2002.06.03.-05. Proceedings CD. (Szerzőtársak: Hofmeister Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes) A márkaválasztás háttere - márkaszemélyiség alapú közelítések. Kreatív, 2000. december

Kísérlet a márkaszemélyiség alapú marketingkutatások magyarországi megalapozására. Marketing & Menedzsment, 2000/3 (Szerzőtársak: Bauer András - Agárdi Irma)

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Disszertáció Tézisei. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Disszertáció. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

The Background of Brand Choice - Applicability of Personality Theories in the Research of Consumer Behavior. Ph.D. Theses. BUES, 1999.

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Tézisjavaslatok. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

A márkaválasztás mérésének személyiségelemzésen alapuló közelítése, Sopron Marketing Konferencia, 1998. október 30. Szerzőtárs: Bauer András

Holtomiglan - holtodiglan... (Relationship Marketing) VEZETÉSTUDOMÁNY 1996/5. Szerzőtárs: Mitró Katalin

Életciklusváltás - krízis - marketingakciók. MARKETING 1996/5.

Gyermekcipőben, avagy a márkahűség gyanútlan rongálása a babacikkpiacon. MARKETING &Menedzsment 1996/2.

Hogyan láttassuk termékünket a fogyasztóval? VEZETÉSTUDOMÁNY, 1995/6.

Miért nem jut pénz a sikerre? MARKETING, 1994/2. szám

A percepció szerepe a fogyasztói magatartásban. Kézirat. BKE, Budapest, 1994.

Arculat mint a marketing stratégia bástyája. MARKETING, 1993/1. szám. Szerzőtársak: Varsányi Judit, Joó Ferenc

Adalékok a vállalati marketing- és humánstratégiához. Menedzserképző tananyag a Budapesti Közlekedési Vállalat középvezetői számára. Kézirat. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1992.

A szülők játékválasztása és az ezt meghatározó környezeti tényezők összefüggései. Szakdolgozat. ELTE BTK, 1992. szeptember

Szorongásvizsgálat vidéken és városban. Évfolyamdolgozat. Szerzőtárs: Tölgyessy Zsuzsa. ELTE BTK, 1988. május
 
 
Budapest, 2019.
 

vissza a főoldalra